Author Topic: Kelebeklerin Muhte?em Kanatlary  (Read 400 times)

Offline Ballack

  • 5. SINIF UYE
  • *
  • Posts: 852
  • Puan 1
    • View Profile
    • Email
Kelebeklerin Muhte?em Kanatlary
« on: 26 December 2008, 19:28:21 »
Ço?u kelebe?in kanatlarynyn üstünde ve altynda birbirinden farkly desenler bulunur. Kelebekler bu desenleri kamuflaj yapmak için kullanyr. Vücutlarynyn alt kysymlarynda genellikle soluk renkler vardyr. Saklanmak istediklerinde kelebekler bu renklerinden faydalanyr. Daha parlak ve canly renklerdeki desenlerini ise sadece gerekti?i zamanlarda -çiftle?me dönemlerinde oldu?u gibi- kanatlaryny açyk tutarak ortaya çykaryrlar.

Kelebeklerin renkli ve farkly desenlere sahip kanatlary Allah'yn benzersiz renk sanatynyn birer tecellisidir. Kanatlaryndaki simetri ise tesadüflerle olu?amayacak bir mükemmelliktedir.

Thomas C. Emmel, Florida's Fabulous Butterflies, s.4